תוספת 13 קומות מעל למבנה קיים ופעיל – מגדל פסגות בת"א